Εισαγωγή
help.gif

Κάποιες φορές οι φυσικές διαδικασίες του περιβάλλοντος ( τα φυσικά φαινόμενα) προκαλούν έντονα προβλήματα. Εμείς στο συγκεκριμένο WikiQuEsd θα ασχοληθούμε με την βροχή και τις πλημμύρες.

%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B1%CE%B6%CE%B6%CE%B6.jpg

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μαθητές Ε’ δημοτικού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη . Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον WikiQuESD . Πιο συγκεκριμένα , σκοπός της είναι να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ότι και η ανθρώπινη παρέμβαση οδήγησε στην αύξηση των πλημμυρών .Οι φυσικές καταστροφές γενικότερα και οι πλημμύρες ειδικότερα δεν οφείλονται μόνο στην φύση, αλλά και η ανθρώπινη παρέμβαση παίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών. Σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και την έννοια της αλληλεγγύης.

επόμενο στάδιο

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License