Διαδικασίες
Κόκκινη ομάδα
red_team_by_fanvideogames_ddij0c8-pre.jpg

• Γεια σου Κόκκινη Ομάδα!
Πρώτη σας αποστολή είναι να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. Θα βρείτε πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν να ανακαλύψετε ποιοι ευθύνονται για τις πλημμύρες . Μην ξεχάσετε να κρατάτε σημειώσεις στον ψηφιακό κειμενογράφο εδώ. ( https://www.rapidtables.com/tools/notepad.html ) . Σημειώστε τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν την ομάδα σας διότι θα τις χρειαστείτε παρακάτω .

Υλικό 1

Υλικό 2

• Πιστεύω πως τα πήγατε καλά στην αναζήτηση πληροφοριών. Τώρα προσπαθήστε να συμπληρώσετε τις παρακάτω ασκήσεις με βάση αυτά που διαβάσατε. Να είστε προσεκτικοί όμως! Πριν δώσετε την τελική απάντηση συζητήστε μεταξύ σας τις πιθανές λύσεις , κοιτάξτε τις σημειώσεις σας και αν χρειαστεί ανατρέξτε στις ιστοσελίδες που μελετήσατε προηγουμένως.

Συμπλήρωση κενών

Σωστό λάθος

Κίτρινη ομάδα :
yello1team.jpg
Γεια σου Κίτρινη Ομάδα!
Πρώτη σας αποστολή είναι να διαβάσετε προσεκτικά το υλικό που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αλλά και να παρατηρήσετε προσεκτικά τα βίντεο που βρίσκονται παρακάτω . Μέσα από αυτά θα βρείτε πληροφορίες για το τι προβλήματα και τι καταστροφές δημιουργούν οι πλημμύρες. Προσοχή όμως στις περιττές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάποια από αυτά! Συλλέξτε πληροφορίες και μην ξεχάσετε να κρατήσετε σημειώσεις στον ψηφιακό κειμενογράφο εδώ. ( https://www.rapidtables.com/tools/notepad.html ) . Σημειώστε τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν την ομάδα σας διότι θα τις χρειαστείτε παρακάτω .

Υλικό 1

Υλικό 2

Υλικό 3

• Πιστεύω πως τα πήγατε καλά στην αναζήτηση πληροφοριών. Τώρα προσπαθήστε να συμπληρώσετε τις παρακάτω ασκήσεις με βάση αυτά που διαβάσατε. Να είστε προσεκτικοί όμως! Πριν δώσετε την τελική απάντηση συζητήστε μεταξύ σας τις πιθανές λύσεις , κοιτάξτε τις σημειώσεις σας και αν χρειαστεί ανατρέξτε στις ιστοσελίδες που μελετήσατε προηγουμένως.

Συμπλήρωση κενών

Σωστό λάθος

Πορτοκαλί ομάδα :
orange_team_by_fanvideogames_ddn6r79-pre.jpg
Γεια σου Πορτοκαλί ομάδα!!
Πρώτη σας αποστολή είναι να παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή το βίντεο και να μελετήσετε την ιστοσελίδα που βρίσκονται παρακάτω για να βρείτε πληροφορίες για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκαλεί η πλημμύρα αλλά και ενδεχόμενες προληπτικές ενέργειες ώστε να αποφευχθούν . Μην ξεχάσετε να κρατάτε σημειώσεις στον ψηφιακό κειμενογράφο εδώ. ( https://www.rapidtables.com/tools/notepad.html ) διότι θα χρειαστείτε τις πληροφορίες στην συνέχεια.

Υλικό 1

Υλικό 2

• Πιστεύω πως τα πήγατε καλά στην αναζήτηση πληροφοριών. Τώρα προσπαθήστε να συμπληρώσετε τις παρακάτω ασκήσεις με βάση αυτά που διαβάσατε. Να είστε προσεκτικοί όμως! Πριν δώσετε την τελική απάντηση συζητήστε μεταξύ σας τις πιθανές λύσεις , κοιτάξτε τις σημειώσεις σας και αν χρειαστεί ανατρέξτε στις ιστοσελίδες που μελετήσατε προηγουμένως.

Συμπλήρωση κενών

Σωστό λάθος

επόμενο στάδιο

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License