Διδακτικές Ενέργειες
new

Η πλημμύρα είναι μια φυσική καταστροφή. Τι είναι άραγε οι φυσικές καταστροφές; Στην ιστοσελίδα του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο1) αναφέρεται πως η φυσική καταστροφή είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλεί σημαντικές ζημιές σε κάποια κοινότητα , η οποία μετά δε μπορεί να ανακάμψει2 μόνη της, χρησιμοποιώντας δικούς της πόρους. Αναφέρεται επίσης πως το 1992, ο ΟΗΕ3, έδωσε τον ορισμό για τις φυσικές καταστροφές ως οι «σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της κοινωνίας, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες4 ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της κοινωνίας να τις αντιμετωπίζει με ίδιους πόρους.

%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B1%CE%B6%CE%B6%CE%B6.jpg

Στην ιστοσελίδα του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διακρίνουμε 5 κατηγορίες φυσικών καταστροφών τις οποίες τις ταξινόμησαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η παγκόσμια βάση δεδομένων για τις φυσικές καταστροφές EM-DAT . Είναι οι:

• Γεωφυσικές( πχ σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις ,κατολισθήσεις ).
• Υδρολογικές ( πχ πλημμύρες και οι κατολισθήσεις υγρής μάζας όπως οι χιονοστιβάδες) .
• Μετεωρολογικές, ( πχ θύελλες και καταιγίδες).
• Κλιματολογικές(πχ ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές) .
• Βιολογικές (πχ επιδημίες).

Θα ανακαλύψετε και μόνοι σας μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες , τις εικόνες και τα βίντεο ποιος οφείλεται για τις πλημμύρες . Κάποιες ενέργειες των ανθρώπων μπορεί να είναι απρόσεκτες ή και όχι . Για παράδειγμα , οι άνθρωποι επεμβαίνουν πάνω στο έδαφος και το εμποδίζουν να συγκρατεί το νερό ή σχεδιάζουν ακατάλληλα φράγματα και άλλα πολλά που θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας παρακάτω.

%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%BB.png

Κόκκινη ομάδα : Γεια σας κόκκινη ομάδα . Σκοπός σας είναι ανακαλύψετε μέσα από τις εμπειρίες σας αλλά και μέσω του διαδικτύου ποιοι ευθύνονται για τις πλημμύρες.

Κίτρινη ομάδα : Γεια σας κίτρινη ομάδα . Σκοπός σας είναι να βρείτε και να μας παραθέσετε τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της πλημμύρας .

Πορτοκαλί ομάδα : Γεια σας πορτοκαλί ομάδα . Σκοπός σας είναι να βρείτε και να μας προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης για τις καταστροφές που δημιουργούνται πριν και μετά και αφορούν το φαινόμενο της πλημμύρας .
επόμενο στάδιο

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License