Δημιουργοί

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» ,με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημιουργήθηκε η εργασία με τίτλο «Φυσικές καταστροφές – Η περίπτωση των πλημμυρών» , το 7ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021. Το υλικό το δημιούργησαν οι φοιτήτριες Λιαπάκη Αικατερίνη και Ερέζογλου Φωτεινή .Το υλικό είναι σχεδιασμένο για μαθητές Ε' τάξης δημοτικού και τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι η Γεωγραφία και συγκεκριμένα από την Ε' τάξη, το κεφάλαιο 27 .Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο και σε ώρα της ευέλικτης ζώνης, πέρα από την ώρα της Γεωγραφίας ή ακόμα και στο μάθημα των εικαστικών, όπως μπορείτε να δείτε στις προεκτάσεις.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License