Πλαίσιο στήριξης

Μεγαλώνοντας σε μια πόλη , τόσο όμορφη και ιδιαίτερη όσο είναι το Ηράκλειο της Κρήτης , μαθαίνεις να την αγαπάς και να νοιάζεσαι για την ευημερία της. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σοβαρό πρόβλημα με τις πλημμύρες στην πόλη μας, που δυστυχώς δεν πλήττει μόνο το Ηράκλειο αλλά και παρά πολλές άλλες περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Για να δοθούν πιθανές λύσεις για την κατάσταση αυτή αλλά και προπάντων να μάθουν οι άνθρωποι να προφυλάσσονται από μία τέτοια κατάσταση , η οποία είναι «κεραυνοβόλα» συνήθως ,πρέπει το πρόβλημα να ακουστεί και να διαδοθεί. Οι μαθητές της Ε’ δημοτικού ( και όχι μόνο) οφείλουν να γνωρίζουν γι’ αυτό το φαινόμενο όχι επειδή είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει αλλά επειδή είναι το μέλλον και η συνέχεια μας και πρέπει να έχει για κτήμα του την παιδεία της πρόληψης και της προστασίας, τόσο του εαυτού, όσο των γύρων του και της φύσης. Έτσι μέσω του συγκεκριμένου wikiquesd και σε συνδυασμό με το ΑΠ είναι μια καλή ευκαιρία τα παιδιά να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με το θέμα . Συγκεκριμένα , συνδέουμε το wikiquesd με την ενότητα 27 από την Γεωγραφία Ε Δημοτικού και με τα Εικαστικά της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Δεξιότητες που αναπτύσσονται:
Η κριτική σκέψη και η διαχείριση επίλυσης προβλημάτων (αφού μάθουν να διαχειρίζονται πολλές πηγές και να οργανώνουν πληροφορίες και να διασταυρώνουν τα δεδομένα ) .
Η συνυπευθυνότητα ( αφού κατανοήσουν την έννοια της αυτογνωσίας και το γεγονός πως και ο άνθρωπος συμβάλει στην ένταση των πλημμύρων).

Η οικοδόμηση γνώσης (εφόσον αναζητούν , σκέφτονται , συζητούν και παρουσιάζουν )

Η Επικοινωνία και η συνεργασία (καθώς υπάρχουν ομαδικές δραστηριότητες και για την επιτέλεση του σκοπού απαιτείται συνεργασία)

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία (καθώς καλούνται να φτιάξουν ένα δικό τους μοναδικό σταυρόλεξο και στο στάδιο των προεκτάσεων οι δραστηριότητες βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας) .

Προαπαιτούμενα
Οι μαθητές :
-Γνωρίζουν την σημασία του όρου πλημμύρα.
-Γνωρίζουν τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα της περιοχής τους
-Γνωρίζουν ποια είναι τα φυσικά φαινόμενα και έχουν μια ιδέα για το πως επιδρούν
στο περιβάλλον και στις ζωές των ανθρώπων.
-Μπορούν να διαβάσουν τον χάρτη της Ελλάδας και να εντοπίσουν την Κρήτη και
διάφορες περιοχές της .
-Έχουν κάποια εξοικείωση με τους υπολογιστές.
-Έχουν φαντασία .
-Γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται .

Υλικοτεχνική υποδομή
Η τάξη χρειάζεται να είναι ευρύχωρη για τα Ελληνικά δεδομένα ώστε να μπορούν τα
παιδιά να ενώσουν θρανία και να εργαστούν ευκολότερα σε ομάδες. Το σχολείο
χρειάζεται να είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές ή tablets και προτζέκτορες .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License